TEKUĆI RAČUNI OSNOVNOG SUDA U TRSTENIKU


 

Sudske takse: 840-30672845-61

Depozit: 840-455802-34

Novčane kazne, troškovi krivičnog postupka i paušal u krivičnom postupku: 840-30673845-68

Za sve uplate poziv na broj je: 97  80103

   
© 2014-2024 Основни суд у Трстенику. Сва права задржана - ажуриран 9.7.2024.