SUDSKO OSOBLJE


 

U Osnovnom sudu u Trsteniku,  ima 36 zaposlena lica. Od ukupnog broja zaposlenih 6 su sudije (uklјučujući i predsednika suda).

Sudsko osoblјe jednog suda čine zaposleni u tom sudu, odnosno sudije, sudijski pomoćnici, pripravnici, upisničari, zapisničari, daktilografi, dostavlјač, informatičar, radnik u računovodstvu, pravosudni stražari, vozač, domar i  čistačice.

»SUDIJE

»SUDIJE POROTNICI

»SUDIJSKI POMOĆNICI

»OSTALO SUDSKO OSOBLJE

 

Godišnjim rasporedom poslova određuje se broj odelјenja i veća i sudija kojih čine: predsednici odelјenja i veća i sudije koje će ih zamenjivati kao i potreban broj sudijskih pomoćnika. Rasporedom poslova određuje se sudsko osoblјe za rad u pisarnici i drugim organizacionim jedinicama suda.

Predsednik suda po pribavlјenom mišlјenju sudija, utvrđuje raspored poslova za narednu godinu i saopštava ga na sednici svih sudija do 1. decembra tekuće godine. Utvrđeni godišnji raspored poslova može se u toku godine promeniti zbog izbora novog sudije, dužeg odsustva sudije ili upražnjenog sudijskog mesta.

Godišnji raspored poslova je javan, odnosno sadrži informacije koje su od javnog značaja, tako da ga Osnovni sud objavlјuje na internet stranici, kao i oglasnoj tabli suda, a sve u cilјu obezbeđivanja javnosti svog rada.

   
© 2014-2024 Основни суд у Трстенику. Сва права задржана - ажуриран 9.7.2024.