PROJEKTI


 

 PROJEKTI U PRIPREMI:

  • VANREDNO SREĐIVANJE SUDSKE ZGRADE
  • OBNOVA RADA SUDSKOG RESTORANA
  • POVEĆANJE POVERENJA U RAD SUDA
  • KORISNI ZAKONI I DRUGI PROPISI SA OBJAŠNJENJIMA
  • PROTOKOLI O SARADNJI
  • POMOĆ ŽRTVAMA OD NASILJA U PORODICI
  • OBNOVA SUDSKE ARHIVE
   
© 2014-2024 Основни суд у Трстенику. Сва права задржана - ажуриран 9.7.2024.