UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA SUDA


 

Poslovi u vezi unutrašnje organizacije suda odvojeni su od radnji suđenja i obuhvataju upravne, administrativne, tehničke, stručne, informacione, finansijske i ostale prateće poslove značajne za sudsku vlast.

Osnovni propis koji uređuje unutrašnju organizaciju i rad suda, jeste Sudski poslovnik, čijom se doslednom primenom obezbeđuje uredno i blagovremeno obavljanje poslova sudske uprave i drugih poslova važnih za unutrašnju organizaciju i rad suda.

O sproviđenju i pravilnoj primeni Sudskog poslovnika stara se predsednik suda izdavanjem naredbi i upustava. Primenu Sudskog poslovnika nadzire Ministarstvo pravde i državne uprave, preko lica ovlašćenog za nadzor.

U objašnjavanju unutrašnje organizacije suda, za stranke je od značaja razlikovanje više osnovnih organizacionih jedinica:

»PREDSEDNIK SUDA

»SUDSKA UPRAVA

»SUDSKA ODELJENJA

»PISARNICA

 

Svi poslovi organizuju se tako da sud svoju funkciju može ostvariti zakonito, blagovremeno i efikasno, kao i da se strankama olakša obavljanje poslova u sudu, te omogući da što pre i sa što manje troškova ostvare prava koja im po zakonu pripadaju.

   
© 2014-2024 Основни суд у Трстенику. Сва права задржана - ажуриран 9.7.2024.