ВЕШТАЦИ И ПРЕВОДИОЦИ


 

Претрагу судских вештака који поступају пред Основним судом у Трстенику (са подручја Вишег суда у Крушевцу) можете извршити у званичном регистру вештака са странице Министарства правде:

http://www.mpravde.gov.rs/court-experts.php

   Табела судских вештака који поступају пред Основним судом у Трстенику

ОБЛАСТ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ВЕШТАКА АДРЕСА ТЕЛЕФОН
ВИСОКОГРАДЊА СМИЉЕВА ПАУНОВИЋ ТРСТЕНИК

064/2032237

037/712-678

ГЕОМЕТАР САША ЈАНКОВИЋ ТРСТЕНИК

064/88-27-873

037/713-437

МАШИНСТВО НЕБОЈША ТРИФУНОВИЋ ТРСТЕНИК

063/103-79-43

037/715-509

МАШИНСТВО САША РАДИВОЈЕВИЋ СТРАГАРИ

063/617-25-15

037/725-435

МАШИНСТВО  ТЕРМОТЕХНИКА МИЛОВАН ГАРОВИЋ ОСАОНИЦА

062/818-22-13

037/712-532

АРХИТЕКТУРА УРБАНИЗАМ ИВАНА МИЛОШЕВИЋ ТРСТЕНИК

063/810-46-99

037/711-760

АРХИТЕКТУРА УРБАНИЗАМ МИРЈАНА МАКСИМОВИЋ ТРСТЕНИК

064/208-72-11

037/717-290

ГРАЂЕВИНА ВИСОКО И НИСКО ГРАДЊА, ХИДРОГРАДЊА МИЛОШ МИЛЕТИЋ ПОЧЕКОВИНА

064/6404440

037/3731-311

НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА МЕДИЦИНА МИЛОРАД ЧЕЛИЧАНИН ТРСТЕНИК

063/616-770

037/713-673

ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКА ДУШАНКА ВУКМИРОВИЋ ТРСТЕНИК

064/84-23-546

037/714-168

БАЛИСТИКА ВАТРЕНО ОРУЖЈЕ РОДОЉУБ ЖИВКОВИЋ ТРСТЕНИК

062/711-172

037/711-172

СОЦИЈАЛНИ РАД И ПОРОДИЧНИ ОДНОСИ БИЉАНА РАШИЋ ТРСТЕНИК

064/8827-806

036/621-128

СОЦИЈАЛНИ РАД И ПОРОДИЧНИ ОДНОСИ НАДА ТРОШИЋ ТРСТЕНИК

063/111-23-739

037/713-363

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ ВЕРОЉУБ АНЂЕЛКОВИЋ ТРСТЕНИК

063/8324-712

037/710-648

ПОЉОПРИВРЕДА МИЛИВОЈЕ СТАНОЈЕВИЋ МЕДВЕЂА

063/373-690

037/723-387

ГЕОМЕТАР     ГОРАН     АЗДЕЈКОВИЋ ТРСТЕНИК

063/76-15-777

Судски тумачи који поступају пред Основним судом у Трстенику (са подручја Вишег суда у Крушевцу):

Трстеник:

- Ристић Весна, енглески - 037/712-986

- Пешић Јасмина, немачки - 037/711-887; 063/682-887

- Керановић Јоксо, енглески - 037/716-074; 063/77-43-420; 064/2-160-189

- Арсеновић Славица, руски - 037/718-760; 064/318-4-389

- Здравић Драган, француски, 063/762-61-65

- Вилимоновић Зора, немачки, 064/335-46-16

 

Крушевац:

-Димитријев Мирослав, бугарски - 037/29-484; 063/830-2891, Друге далматинске пролетерске бригаде 27/14, Крушевац

- Цветковић Милан, енглески - 037/442-644

- Динић Мирослава, риски - 037/35-518

- Губеринић Војкан, енглески - 037/444-381

- Лугић Драгица, италијански - 037/4406-05

- Несторовић Јелена, италијански - 037/451-380

- Пантелић-Младеновић Јелена, руски - 037/441-898

- Рацић-Цветковић Слободанка, руски - 037/492-072

- Станковић Зорица, енглески - 037/21-624

- Живић Ружица, француски - 037/886-344

- Ћирић Софија, руски - 037/27-768

- Ђорђевић Гордана, енглески - 037/425-777

- Академија Oxford, преко 50 језика, 037/202-920, 069/10-90-584

Напомена: Уколико планирате да превод исправе оверите потврдом \"Apostille\", имајте у виду да се пред судом у Трстенику могу оверити само они преводи који потичу од преводиоца који поступају пред Вишим судом у Крушевцу (са подрушја Расинског округа).

 

 

   
© 2014-2024 Основни суд у Трстенику. Сва права задржана - ажуриран 9.7.2024.