РАДНО ВРЕМЕ


 

Опште радно време Основног суда у Трстенику јесте од Понедељка до Петка, и то од 07:30 до 15:30 часова.

Писмена се могу предавати суду у току целог радног времена.

Судски списи могу се у суду разгледати, преписивати или тражити одређене информације и уверења од 8:00 до 14:30.

Странке и њихове пуномоћнике прима председника суда, заменик председника суда или секретар суда, и то средом од 09:00 до 13:00 часова, или у време које буде накнадно заказано.

Странке којима је због удаљености или других разлога отежан поновни долазак у суд примиће се и ван времена одређеног за примање странака, а нарочито у вези овере исправа. На исти начин ће се поступити и у хитним и другим оправданим случајевима.

На исти начин ће се поступити и у хитним и другим оправданим случајевима.

Радно време хигијеничара је од 13:00 до 21:00 часова.

Радно време достављача је од 09:00 до 17:00 часова, а по потреби и по налогу председника суда и ван овог времена.

Пауза је од 10:00 до 10:30 часова.

Странке, поднесци и друга писмена примају се током целог радног времена, осим за време паузе.

   
© 2014-2024 Основни суд у Трстенику. Сва права задржана - ажуриран 9.7.2024.