ПРИЈЕМ СТРАНAKA


 

Странке и њихове пуномоћнике прима председник суда Светлана Игњатовић

Термин у којем ће бити обављен разговор, странка унапред заказује у судској управи позивом на број телефона 037 / 713 - 057, или лично доласком у канцеларију број 32 или 14 у судској згради ул. Др Милуновића бб, након чега ће бити одређен дан, време и место пријема странке.

   
© 2014-2024 Основни суд у Трстенику. Сва права задржана - ажуриран 9.7.2024.