ОВЕРА ДОКУМЕНАТА


Дана 01.09.2014. године почео је са применом Закона о јавном бележништву("Сл. гласник РС" број 31/11, 85/12, 19/13 и 55/14).

Након ступања на снагу Закона о јавном бележништву Јавни бележник  вршиће овере потписа, преписа и рукописа (укључујући и уговоре о промету непокретности)',  који поступа на територији општине Трстеник.

Јавни Бележник који поступа на територији Општине Трстеник је Марија Николић и сва обавештења можете добити на овом линку

 

   
© 2014-2024 Основни суд у Трстенику. Сва права задржана - ажуриран 9.7.2024.