ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ


 

Особама са инвалидитетом, које за кретање користе инвалидска колица, нажалост није омогућен приступ у зграду Суда, обзиром да на улазу у зграду не постоји рампа, нити је кретање кроз зграду тим лицима омогућено због недостатка рампи.

Суд је предузео мере да се обезбеди приступ особама са инвалидиутетом, тако да очекујемо да ће до краја 2014. године бити изграђена рампа за улазак у суд, што је за почетак довољно имајући у виду да је пријем писмена и шалтер овере у приземљу судске зграде, те да се сва суђења одвијају у судницама које се налазе у приземљу судске зграде.

Уколико странке нису у могућности да због, поред осталог и инвалидитета, приступе у Суд ради овере докумената, постоји могућност да службеници суда врше оверу документа на локацији договореној са странком. Овера на лицу места се унапред заказује код службеника за оверу у кнацеларији број 1 у приземљу зграде Суда.

Најзад, треба напоменути да је председник суда издао налог правосудној стражи да особама са инвалидитетом пружи пуну помоћ и подршку, како би им приступ судским просторијама био доступан у пуној мери.

   
© 2014 Основни суд у Трстенику. Сва права задржана