ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ


 

Особама са инвалидитетом, које за кретање користе инвалидска колица, нажалост није омогућен приступ у зграду Суда, обзиром да на улазу у зграду не постоји рампа, нити је кретање кроз зграду тим лицима омогућено због недостатка рампи.

Суд је предузео мере да се обезбеди приступ особама са инвалидитетом, тако да очекујемо у што краћем периоду бити изграђена рампа за улазак у суд, што је за почетак довољно имајући у виду да је пријем писмена и инфо-пулт у приземљу судске зграде, те да се сва суђења одвијају у судницама које се налазе у приземљу судске зграде.

Најзад, треба напоменути да је председник суда издао налог правосудној стражи да особама са инвалидитетом пружи пуну помоћ и подршку, како би им приступ судским просторијама био доступан у пуној мери.

   
© 2014-2024 Основни суд у Трстенику. Сва права задржана - ажуриран 9.7.2024.