ТЕКУЋИ РАЧУНИ ОСНОВНОГ СУДА У ТРСТЕНИКУ


 

Судске таксе: 840-30672845-61

Депозит: 840-455802-34

Новчане казне, трошкови кривичног поступка и паушал у кривичном поступку: 840-30673845-68

За све уплате позив на број је: 97  80103

   
© 2014-2024 Основни суд у Трстенику. Сва права задржана - ажуриран 9.7.2024.