САОПШТЕЊА


 

- Обавештење о раду Основног суда у Трстенику за време ванредног стања 17.03.2020. године (текст упуства можете погледати овде)

- Правила понашања запослених и странака приликом уласка и боравка у службеним просторијама Основног суда у Трстенику (текст правила можете погледати овде)

- Одлука о укидању Упуства за рад судија и запослених у Основном суду у Трстенику (текст Одлуке можете погледати овде)

 - Правила понашања запослених и странака у Основном суду у Трстенику  за време трајања ванредне ситуације на целој територији Општине Трстеник(текст правила можете погледати овде)

 - План примене мера за спречавање појаве и ширење епидемије заразне болести(текст плана можете погледати овде)

- Допуна акта о процени ризика на радном месту и у радној околини(текст акта можете погледати овде)

 

 

 

 

 

 

   
© 2014-2024 Основни суд у Трстенику. Сва права задржана - ажуриран 9.7.2024.