ПРОЈЕКТИ


 

ПРОЈЕКТИ У ПРИПРЕМИ:

  • ВАНРЕДНО СРЕЂИВАЊЕ СУДСКЕ ЗГРАДЕ
  • ОБНОВА РАДА СУДСКОГ РЕСТОРАНА
  • ПОВЕЋАЊЕ ПОВЕРЕЊА У РАД СУДА
  • КОРИСНИ ЗАКОНИ И ДРУГИ ПРОПИСИ СА ОБЈАШЊЕЊИМА
  • ПРОТОКОЛИ О САРАДЊИ
  • ПОМОЋ ЖРТВАМА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ
  • ОБНОВА СУДСКЕ АРХИВЕ
   
© 2014-2024 Основни суд у Трстенику. Сва права задржана - ажуриран 9.7.2024.