ПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ - ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ЗАСТУПНИКА


 

ПЛ-107/13 - Оглас од 07.03.2016.

Основни суд у Трстенику решењем Пл.107/13 од 07.03.2016. године, на основу чл.81 ст.1 и ст.2 тачка 4, као и чл.82 Закона о парничном поступку, поставио је адвоката Милана Станимировића...

(цео текст огласа погледајте овде)


ПЛ-126/2012 - Решење и Оглас од 25.08.2015.

1. Поставља се привремени заступник туженом Мирољубу Арсићу из Милутовца, општина Трстеник, сада непознатог боравишта, и то адв. Милан Станимировић из Трстеника...

(цео текст решења погледајте овде)

2. Основни суд у Трстенику решењем Пл.126/12 од 25.08.2015. године, на основу чл.81 ст.1 и ст.2 тачка 4, као и чл.82 Закона о парничном поступку, поставио је адвоката Милана Станимировића...

(цео текст огласа погледајте овде)


   
© 2014 Основни суд у Трстенику. Сва права задржана