СУДСКА УПРАВА


 

СУ-I-1-8/24 Правилник о безбедности информационо-комуникационог система Основног суда у Трстенику од 05.07.2024. год.

Правилником о безбедности информационог-комуникационог система Основног суда у Трстенику ближе се уређују мере заштите, принципи, начин и процедуре постизања и одржавања адекватног нивоа безбедности система, као и овлашћења и одговорности у вези са безбедношћу и ресурсима информационог-комуникационог система Основног суда у Трстенику ...

(цео текст Правилника погледајте овде)


 

V СУ-34-13/20   Обавештење Вишег суда у Крушевцу од 27.11.2020.

Датум истицања: 01.12.2020. године

(цео текст Обавештења погледајте овде)


 

СУ-I-1-1/20   Програм решавања старих предмета Основног суда у Трстенику за 2020. годину од 31.01.2020.

Датум истицања: 31.01.2020. године

(цео текст Програма погледајте овде)


 

СУ-I-1-1/19   Програм решавања старих предмета Основног суда у Трстенику за 2019. годину од 16.01.2019.

Датум истицања: 16.01.2019. године

(цео текст Програма погледајте овде)


 

СУ-I-1-1/18   Програм решавања старих предмета Основног суда у Трстенику за 2018. годину од 16.01.2018.

Датум истицања: 16.01.2018. године

(цео текст Програма погледајте овде)


 

   
© 2014-2024 Основни суд у Трстенику. Сва права задржана - ажуриран 9.7.2024.