ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ - НЕПОКРЕТНЕ СТВАРИ


 

И-7203/10 - Закључак од 19.07.2018.

1.Досуђују се извршном повериоцу Николиш Радошу из Велике Дренове непокретности извршног дужника и то:...

(цео текст закључка погледајте (овде)


И-7002/10 - Закључак од 25.05.2018.

1.Досуђују се извршном повериоцу Јеремић Гордани из Крушевца, ул. Жикице Талевића бр.7 непокретности извршног дужника и то:...

(цео текст закључка погледајте (овде)


И-7250/10 и др. - Закључак од 24.05.2018.

1.Досуђују се извршним повериоцима Љутовац Слободану из Пољне, Станојевић Милану из Пољне, Веселиновић Милану из Пољне и Ђурђевић Радоици из Милутовца непокретности извршног дужника у квоти од по 1/4 и то:...

(цео текст закључка погледајте (овде)


И-7203/10 - Закључак од 08.05.2018.

1.Досуђују се извршном повериоцу Николић Радошу из Велике Дренове непокретности извршног дужника и то:...

(цео текст закључка погледајте (овде)


И-6951/10 - Закључак од 29.03.2018.

1.Досуђују се извршном повериоцу РЕПУБЛИКА СРБИЈА непокретности извршног дужника и то:...

(цео текст закључка погледајте (овде)


   
© 2014 Основни суд у Трстенику. Сва права задржана