ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ - НЕПОКРЕТНЕ СТВАРИ


 

И-66/15- Закључак од 07.08.2018.

1. Одређује се друго рочиште за продају непокретности извршног дужника Кљајић Јованке из Осаонице и то...

2.Усмено јавно надметање одржаће се у згради Основног суда у Трстенику, соба бр. 45, дана 17.09.2018. године у 11:00 часова...

(цео текст закључка погледајте овде)


И-6958/10- Закључак од 23.07.2018.

1. Друго рочиште за продају непокретности извршног дужника Стојановић Зорана из Милутовца и то...

2.Усмено јавно надметање одржаће се у згради Основног суда у Трстенику, судница бр. 13, дана 15.08.2018. године у 09:00 часова...

(цео текст закључка погледајте овде)


И-8724/10- Закључак од 31.07.2018.

1. Друго рочиште за продају непокретности извршног дужника Арсић Радивоја из Милутовца и то...

2.Усмено јавно надметање одржаће се у згради Основног суда у Трстенику, судница бр. 13, дана 25.09.2018. године у 09:00 часова...

(цео текст закључка погледајте овде)


И-706/14 и др.- Закључак од 31.07.2018.

1. Одређује се продаја непосредном погодбом непокретности извршног дужника Петровић Горана из Горњег Дубича и то...

2.Продаја одржаће се у згради Основног суда у Трстенику, соба број 46, дана 03.09.2018. године у 13:00 часова...

(цео текст закључка погледајте овде)


И-205/13- Закључак од 19.07.2018.

1. Друго рочиште за продају непокретности извршног дужника Петровић Зорана из Доње Омашнице и то...

2.Усмено јавно надметање одржаће се у згради Основног суда у Трстенику, судница бр. 13, дана 10.08.2018. године у 11:30 часова...

(цео текст закључка погледајте овде)


   
© 2014 Основни суд у Трстенику. Сва права задржана