Од 05.06.2014. вршиће се објављивање огласа о продаји покретних и непокретних ствари и на електронској огласној табли суда а у складу са чл. 96 и 97 Закона о извршењу и обезбеђењу (Сл. гласник бр. 31/11 од 09.05.2011. године).


 ЕЛЕКТРОНСКА ОГЛАСНА ТАБЛА


 

   
© 2014 Основни суд у Трстенику. Сва права задржана